Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU Ecoscience - KlimaStressLab - Regnorme

Regnorme udgør suverænt den største biomasse af dyr i jorden. I økologisk dyrkede græsmarker kan der være helt op til 1000 regnorme pr. m­2, og en biomasse på flere hundrede gram. Regnorme er vigtige for bioturbation i jorden, og uden regnorme ville vi ikke have muldjorden. Regnorme bliver ofte brugt i økotoksikologiske tests af forskellige miljøgifte og pesticider. Vi bruger regnorme som modeldyr i studier af klimastress, specielt kulde- og tørkestress.