Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Snegle

Der findes mange forskellige snegle. Landsnegle er en forskelligartet og meget succesfuld dyregruppe, der kan inddeles i to undergrupper: skalbærende snegle og nøgensnegle. De fleste sneglearter bevæger sig ubemærket rundt, og fungerer som nedbrydere i forskellige økosystemer.

De sneglearter der får størst fokus er skadedyrene, hvilket egentligt drejer sig om relativt få arter. 

En meget kendt art er den Iberiske skovsnegl (Arion vulgaris) også kendt som dræbersneglen. Den er et alvorligt skadedyr især i haver og parker.

Et andet alvorligt skadedyr i markafgrøder er arten net-agersnegl (Deroceras reticulatum), der forårsager betydelige skader på vinterhvede og raps. Ændret dyrkningspraksis sammen med klimaændringerne har givet sneglene bedre forhold, og net-agersneglen udgør et stigende problem for landbruget.