Aarhus Universitets segl

Forskelle og ændringer

I dette afsnit gennemgås de overordnede forskelle mellem de seneste tre rødlisterunder: Rødliste 2010, Rødliste 2019 og Rødliste 2030 (pr oktober 2023) samt de specifikke ændringer i rødlistekategorierne, der er foretaget mellem Rødliste 2010 og Rødliste 2019. Ønsker man at sammenligne rødlisterunderne, fx for at se hvordan truethedsgraden har udviklet sig fra én runde til en anden skal man søge informationen i afsnittet om udviklingen i arternes truethed. Mange ændringer i kategorier skyldes ikke reelle ændringer i naturen, men snarere at vi har fået bedre data, at taksonomien har ændret sig eller andre ting. Alt det tages der højde for i de sammenligninger vi laver i netop dét afsnit. Afsnittene om forskelle og ændringer, viser kun forskellene mellem rødlisterunderne, og de ændringer, der er sket i vurderingerne mellem rødlisterunderne, men oversigterne her kan ikke bruges til at vurdere udviklingen, og er kun med her for at give overblik over rødlisterunderne.