Aarhus Universitets segl

Identifikation af biomarkører til måling af biologiske effekter af forurening fra mineprojekter

Det velundersøgte område ved Maarmorilik har i 2012 og 2013 været modelområde for et projekt til identifikation af egnede tests (såkaldte biomarkører) for toksiske effekter af metalforurening på fisk, muslinger og krebsdyr. Organismer og sediment fra områder med hhv. stærk, middel og svag metalbelastning fra minen samt fra et ikke-forurenet referenceområde indgik i undersøgelsen af en bred vifte af biomarkører for effekter på krebsdyr, muslinger, snegle, tang og fisk.

Dette projekt udføres for at forbedre miljøovervågningen ved mineprojekter i Grønland. Denne overvågning har indtil nu primært haft fokus på at beskrive spredningen og belastningen af metalforurening ved at overvåge metalkoncentrationer i bl.a. havvand, fisk, muslinger og tang.

Projektet afsluttedes i 2014 med anbefalinger af biomarkører, som kan anvendes til kortlægning og overvågning af metaller og deres effekter i havmiljøet i forbindelse med både nye og tidligere mine-aktiviteter i arktiske områder.