Aarhus Universitets segl

Kryolitmine i Ivittuut, Sydgrønland

Minedrift efter mineralet kryolit fandt sted i Ivittuut ved Arsuk Fjord fra 1854 til 1987. Malmen blev brudt i et åbent brud, sorteret og udskibet. Kryolit blev især anvendt ved fremstilling af aluminium. I 1982 viste miljøundersøgelser, at Arsuk Fjord var forurenet med bly og zink. Den dominerende forureningskilde er frasorteret lavlødig kryolit, som gennem mange år er brugt til opfyld langs kysten i Ivittuut. Dette materiale indeholder rester af bly- og zinkmineraler, som frigør bly og zink til fjorden, når tidevandet to gange i døgnet stiger op i det opfyldte kryolitaffald ved kystlinjen.

Miljøundersøgelser viste, at blæretang og blåmuslinger havde forhøjet indhold af bly og zink, og en kyststrækning på 32 km i Arsuk Fjord var påvirket, mens fisk og rejer fra fjorden ikke havde forhøjede niveauer af tungmetaller.

Vi har fortsat miljøovervågningen i området. Den seneste undersøgelse i 2013 (http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-101-150/abstracts/no-105-environmental-monitoring-in-2013-at-the-cryolite-mine-in-ivittuut-south-greenland/) viste, at forureningen er faldet betydeligt og den påvirkede kyststrækning var således fortsat kun 5 km.