Aarhus Universitets segl

Mestersvig

Fra 1956 til 1963 blev der brudt blymalm af Nordisk Mineselskab ved Mestersvig i Østgrønland. Malmen blev knust og oprenset ved flotation. Tailings blev udledt på terræn på en bjergskråning og nåede helt ned til dalbunden, hvor denne endte i en elv, som førte tailings videre ud i sit delta ved fjorden, hvor det blev aflejret sammen med de naturlige sedimenter.

Koncentratet blev udskibet i sække. Sækkene blev læsset på pramme, der blev trukket ud over et lavvandet område til ventende skibe i fjorden. En del spild af blykoncentrat ved lastningen af prammene, hvilket førte til en væsentlig blyforurening af dele af fjorden. Der er endog rapporteret om, at hele ladninger blev spildt, når en pram kæntrede.

Vi har overvåget blyforureningen siden 1979. Den seneste overvågningsrapport er fra 2008. Undersøgelserne har vist, at der er to hovedkilder til forurening: Tunnelelv og Nyhavn. Tunnelelv løber via et delta i flere forgreninger ud i fjorden, og ved disse udløb topper forureningen med zink, ligesom blyforurening er konstateret. Størst bly- og zinkforurening findes dog ved Nyhavn, hvor der tillige kan ses klare tegn på spild af blykoncentrat. De undersøgte emner, som alle er mere eller mindre forurenede ved Mestersvig, inkluderer ferske og marine sedimenter, ulk, kammusling, muslingen Musculus discors og tang.

Spredning af bly med støv har været undersøgt ved analyse af lavplanter Flavocetraria nivalis. Stærkt forhøjede koncentrationer af bly og zink kan findes op til 500 meter fra blyminen. Forhøjede koncentrationer kan findes 5 til 10 km fra minen.

Vi har planlagt at følge udviklingen i forureningen fremover. De undersøgelser, der har været udført siden 1979, viser, at forureningen er aftagende, men også at den kan forventes at fortsætte mange år endnu.