Aarhus Universitets segl

Arktisk miljøprøvebank

Vi driver en arktisk miljøprøvebank. Prøver indsamlet i Grønland arkiveres frosset eller tørret ved Aarhus Universitets lokalitet i Roskilde.

Der er ved en række mineprojekter i Grønland indsamlet prøver fra det upåvirkede miljø. Det er nødvendigt at kende baggrundsniveauet af stoffer, som kan udgøre en forureningsrisiko, før en mine eller et andet større industriprojekt iværksættes. Denne viden skal bruges, når projektet går ind i en udnyttelsesfase, og når udledninger skal overvåges. Skulle et uventet problem vise sig under overvågningen, kan prøver også findes frem fra prøvebanken, analyseres på ny og vise stofkoncentrationer før iværksættelsen af et projekt.

Prøver indsamlet i forbindelse med mineprojekterne og i forbindelse med andre forskningsprojekter har også vist sig nyttige i forbindelse med vurderingen af nyudviklingen og spredningen af nye kemiske forbindelser, især behovet for at kende niveauerne af disse forbindelser tilbage i tiden. Det gælder fx de såkaldte bromerede flammehæmmere. Prøver fra miljøprøvebanken er i den forbindelse blevet brugt til at fortælle, hvorledes koncentrationen af disse stoffer var tidligere. Det samme gælder for vurderingen af udviklingen af den globale kviksølvforurening, hvor ældre prøver af bl.a. fuglefjer er blevet analyseret.

Der ligger over 20.000 prøver i miljøprøvebanken, som kan tages frem og analyseres for gamle eller nye kontaminanter.