Aarhus Universitets segl

Stine Slotsbo

Mit forskningsfokus er økofysiologi, økotoksikologi og molekylærbiologi hos hvirvelløse dyr. Jeg er fascineret af hvordan dyr er tilpasset forskellige ekstreme miljøer og hvilke fysiologiske og molekylærer mekanismer der ligger bag disse tilpasninger. Hvordan nogle dyr tåler at deres kropsvæsker fryser til is og andre tåler at tabe størstedelen af deres vand.

Jeg undersøger tilpasninger til klimastress hos forskellige vekselvarme hvirvelløse dyr, herunder regnorme, dværg-regnorme (enchytræer), springhaler og snegle. Desuden ser jeg på om forurening påvirker disse tilpasninger.   

Min forskning i snegle startede med en interesse i deres økofysiologi, men har siden udviklet sig til en mere generel interesse i snegle. Et område af min snegleforskning handler om mere effektiv og miljøvenlig sneglebekæmpelse. Herunder biologisk bekæmpelse af snegle.

Jeg har mange års erfaring med fedtsyrer analyser, og har forsket i dyrs evne til at ændre fedtsyrer sammensætningen i deres cellemembran. Denne viden bruger jeg nu et stort projekt hvor vi arbejder på at kunne producere bæredygtigt højkvalitets fiskefoder ud fra dværg-regnorme (enchytræer) der lever i rådden tang.

Kontakt info

C.F. Møllers Allé 4
Bygning 1120, Lokale 312
8000 Aarhus C

Mail: stsl@ecos.au.dk

Mobil: 22621582