Aarhus Universitets segl

Overvågning

Det trilaterale overvågnings- og moniteringsprogram, også kaldet TMAP, er Vadehavslandenes fælles overvågningsprogram. Programmet blev igangsat i 1997 og spænder over en bred vifte af emner som morfologi, økologiske processer, dyreliv og menneskelige aktiviteter. Programmet omfatter hele Vadehavsområdet inklusive øer og områder på åbent hav.

TMAP udføres af nationale og regionale myndigheder, som har ansvaret for overvågningen.

Inden for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde ligger ansvaret for TMAP under arbejdsgruppen Overvågning (TG-MA). Gruppen understøttes af tekniske ekspertgrupper inden for bl.a. felterne fugle, databehandling, klitter, marskområder og sæler. Det Fælles Vadehavssekretariat er ansvarlig for den daglige forvaltning af TMAP og koordineringen af de trilaterale grupper.

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Det er derfor også Miljøstyrelsen, der har ansvaret for overvågningen i Vadehavet. Miljøstyrelsen betjener sig af en række fagdatacentre, der leverer faglig programrådgivning, udarbejder og vedligeholder tekniske anvisninger for dataindsamlingen, afholder interkalibrering af prøvetagning og målinger i felten, sørger for kvalitetssikring og vurdering af overvågningsdata på landsplan samt udarbejder årlige, faglige rapporter om overvågningsresultaterne. Endvidere bidrager fagdatacentrene på forskellig vis ved udvikling og ibrugtagning af nye metoder inden for overvågningen.

Det er primært Det Marine Fagdatacenter og Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, som varetager en del af den konkrete marine overvågning samt overvågningen af fugle og havpattedyr.

Begge fagdatacentre er organisatorisk placeret i Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.