Aarhus Universitets segl

Fra Blåvands Huk til Den Helder i Holland har tidevand og bølger fra Nordsøen skabt et 500 km langt, lavvandet område beskyttet af barriereøer. Dette landskab, Vadehavet, er et af verdens største sammenhængende tidevandsområder. Områdets biodiversitet, tidevandsfladernes dynamik og den naturlige kystdannelse var medvirkende til, at UNESCO i 2014 udpegede Vadehavet som Verdensarv. Vadehavet er desuden Danmarks største nationalpark. Samspillet mellem natur, turisme og den lokale befolkning i Vadehavet er et af de centrale temaer for Center for Vadehavsforskning.

Vision

I CVA - Center for Vadehavsforskning vil vi bidrage med viden, der kan understøtte en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i dette globalt vigtige vådområde. Centret vil deltage i lokale og regionale initiativer samt i internationale forsknings- og overvågningsaktiviteter, der kan understøtte kommende vidensbehov. Vi vil dermed bidrage til samfundets ønske om at sikre regionens biologiske mangfoldighed.

Formål

CVA - Center for Vadehavsforskning vil:

  • forbedre vores forståelse af den historiske, nuværende og fremtidige udvikling i den biologiske mangfoldighed i regionen og de faktorer, der påvirker den.
  • bidrage til at skabe forbindelse mellem forskere, borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder bl.a. i arbejdet på at afklare de processer, der former Vadehavet og har betydning for udbredelsen og forekomsten af områdets karakteristiske organismer.
  • udvikle og vurdere effektiviteten af beskyttelsestiltag og tidligere forvaltningsinitiativer for at sikre den biologiske mangfoldighed i regionen.
  • udvikle vores evne til at levere rådgivning om vidensbaseret forvaltning af Vadehavets natur og naturressourcer nu og i fremtiden.
  • forstå, hvordan man kan minimere konflikter mellem benyttelse og beskyttelse af Vadehavet.
  • formidle resultaterne af vores forskning og overvågning samt erfaringer gennem foredrag, populærfaglige og videnskabelige artikler rettet mod brugere, forvaltere og det internationale forskningsmiljø.

I samarbejde med internationale og nationale partnere etablerede Aarhus Universitet i juni 2022 Center for Vadehavsforskning med base på Institut for Ecoscience.

Centeret har tilknyttet forskere og rådgivere med både samfunds- og naturvidenskabelig baggrund.

Kontakt centeret

Medarbejdere tilknyttet centret

Bannerfoto: Hvidbrystet præstekrave
Fotograf: Jørgen Peter Kjeldsen ©