Aarhus Universitets segl

Vurdering af terrestrisk naturtilstand

Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har udviklet et sammenhængende system til vurdering af naturtilstand i Habitatdirektivets naturtyper og Naturbeskyttelseslovens naturtyper (§3-natur).

Systemet er udviklet i samarbejde med Naturstyrelsen til brug i

Metoden er imidlertid så generel at den også vil kunne finde anvendelse i andre sammenhænge, hvor der er brug for en vurdering af den aktuelle naturtilstand, en analyse af de nødvendige forvaltningstiltag og en sammenligning med tidligere observationer for at vurdere effekten af forvaltningen. Metoden er derfor også egnet i forbindelse med

  • Naturgenopretningsprojekter
  • VVM-vurderinger
  • Nationalparker
  • Landbrugets naturplaner

Systemet dækker den lysåbne natur, søer og skovnaturen, og indtil videre altså kun Habitatdirektivets naturtyper og §3-naturen. Hvis systemet skal anvendes til fx landbrugets naturplaner skal det først udvikles til agerlandets naturtyper (fx hegn og vejkanter).