Aarhus Universitets segl

Rødlistens artsgrupper

Den Danske Rødlistes arter

Den seneste publicering af Den Danske Rødliste (oktober 2023) omfatter 831 nye vurderinger fra den igangværende rødlisteperiode (2020-2030). Det drejer sig om genvurderinger af dagsommerfugle samt nyvurderinger af levermosser og hornkapsler (del af artsgruppen mosser), snegle (landsnegle og ferskvandssnegle), muslinger (dam-, maler- og flodperlemuslinger i ferskvand), fladorme og igler (i ferskvand), rovbiller, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl., gravehvepse, mosskorpioner, stikmyg (del af artsgruppen dovenfluer, glansmyg, kvægmyg og stikmyg) samt en mindre del af krebsdyrene (pungrejer, tanglopper og tibenede krebsdyr i ferskvand).

Den Danske Rødliste omfatter også 11.832 arter fra seneste rødlisteperiode 2013–2019 (Rødliste 2019). Denne rødlisteperiode omfattede genvurderinger af 9.087 arter fra Rødliste 2010 fra følgende artsgrupper: Karplanter, laver, svampe, ferskvandsfisk, fugle, krybdyr, padder, pattedyr, bladbiller, løbebiller, snudebiller, torbister, træbukke, vandkalve m.fl., edderkopper, græshopper, guldsmede, natsommerfugle, svirrefluer, humlebier og vandtæger. I denne periode blev også foretaget nyvurderinger af 2.745 arter fra følgende artsgrupper: Mosser (bladmosser), alle arter af bier (hvor kun humlebier var med i Rødliste 2010), alle arter af fisk (kun ferskvandsfisk var med i Rødliste 2010), vandkalve m.fl., dovenfluer, glansmyg og kvægmyg, døgnfluer, slørvinger og vårfluer.

Endelig rummer rødlisten 1.235 arter, der ikke er genvurderede siden Rødliste 2010, og deres vurderinger herfra er således stadig gældende. Det drejer sig bl.a. om artsgrupperne tæger, rovfluer, grupper af biller (fx pragtbiller, klannere, smældere, brodbiller og ådselsbiller), grupper af natsommerfugle (fx jordmøl) samt en mindre del af svampene og laverne.

Oversigt over rødlistens artsgrupper

Tabel 5. Oversigt over artsgrupperne i Den Danske Rødliste med angivelse af, hvilke år de seneste vurderinger er foretaget. og hvornår artsgruppens rødlistestatus senest er publiceret. * angiver, at en mindre andel af arterne ikke er genvurderet i de seneste rødlisterunder. ** angiver, at en mindre andel af arterne er genvurderet i den seneste rødlisterunde. # angiver at artsgruppen endnu ikke har fået sin egen artsgruppeside på redlist.au.dk.

Hovedgruppe Artsgruppe Vurdering Publicering
Planter Karplanter 2014-2018 2019
Mosser (bladmosser) 2019 2019
Moser (levermosser) 2023 2023
Svampe Laver *2005-2009 2010
2017-2018 2019
# Lavparasitiske svampe 2009 2010
Svampe *2003-2009 2010
2014-2019 2019
Hvirveldyr Fisk 2018 2019
Fugle 2017-2019 2019
Krybdyr 2018 2019
Padder 2018 2019
Pattedyr 2018 2019
Bløddyr og orme Muslinger 2022 2023
Snegle 2021-2022 2023
Fladorme og igler 2021 2023
Biller Vandkalve, vandtrædere, vandgravere, hvirvlere og klobiller 2018-2019 2019
Løbebiller 2017-2019 2019
Torbister 2016-2019 2019
Træbukke 2017-2018 2019
Bladbiller 2017-2018 2019
Snudebiller 2015-2019 2019
Rovbiller 2021 2023
Svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.  2021 2023
2008-2011 2010
# Brodbiller, solbiller, oliebiller, kardinalbiller, grenbiller, spidshaler m.fl. 2008-2011 2010
**2021 2023
# Klannere, malakitbiller m.fl. 2011 2010
**2021 2023
# Pragtbiller, smældere, blødvinger m.fl. 2004 2010
# Ådselbiller og dværgbiller 2011 2010
Øvrige leddyr Dagsommerfugle 2020-2021 2023
Natsommerfugle 2014-2018 2019
Natsommerfugle (jordmøl) 2005 2010
Græshopper 2017 2019
Guldsmede 2017 2019
Svirrefluer 2018 2019
Bier 2018 2019
Gravehvepse 2021 2023
Edderkopper 2014-2018 2019
Mosskorpioner 2021 2023
Rovfluer 2004 2010
Tæger 2007-2009 2010
Akvatiske leddyr Døgnfluer 2015-2016 2019
Vårfluer 2015-2018 2019
Slørvinger 2015-2016 2019
Dovenfluer, glansmyg, kvægmyg og stikmyg 2022 2023
2019 2019
Vandtæger 2018-2019 2019
Krebsdyr 2022 2023
2018-2019 2019