Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeforslag

Biologisk bekæmpelse af agersnegle

Agersnegle (Deroceras reticulatum) er et stigende problem i dansk landbrug, med store økonomiske konsekvenser for danske landmænd. Forskning peger på, at snegle vil få forbedrede levevilkår i Danmark som følge af de globale klimaforandringer.

Aktivstoffet i de til dato tilladte sneglegifte i Danmark er ferrifosfat. Ferrifosfat kan desværre langt fra altid løse snegleproblemerne. Derfor afsøges et biologisk og effektivt middel til bekæmpelse af snegle. I dag bruges nematoder i haver til bekæmpelse af snegle. Et af produkterne er Nematoden P. hermaphrodita, der sælges kommercielt til sneglebekæmpelse under navnet Nemaslug®. Nemaslug® er effektiv til bekæmpelse af agersnegle, hvis det tilføres under optimale betingelser.

Men hvad er de optimale betingelser helt præcist? Under hvilke temperatur-, lys- og fugtighedsforhold kan disse nematoder udbringes og så stadig være effektive til bekæmpelse af snegle?

Specialets formål kunne være at undersøge, under hvilke abiotiske forhold nematoder kan bruges som biologisk bekæmpelsesmiddel i Danmark, samt undersøge om den anbefalede dosering af nematoder kan reduceres, hvis de anvendes under optimale forhold.

Specialet vil være en del af et større projekt, SmartSLUG, hvis hovedformål er at udvikle et databaseret smart-farming værktøj der udpeger optimale bekæmpelsesstrategier indenfor marken (mekanisk, sneglekorn, nematoder). Værktøjet fungerer som beslutningsstøtte til en effektiv sneglebekæmpelse, der sikrer fortsat høje udbytter. Derudover tilpasses det biologiske produkt (Nemaslug®) til udbringning på marker.

Kontakt: Stine Slotsbo (stsl@ecos.au.dk)

Produktion af orm til bæredygtigt fiskefoder

Verdens voksende befolkning kræver forøget og bæredygtig produktion af animalsk protein fra f.eks. fisk i akvakultur. Fiskefoder produceres i høj grad ud fra fiskemel, men efterspørgslen er så stor at det medvirker til overfiskning af mange arter i havet. Dermed er der behov for nye og økologisk bæredygtige fodertyper, som kan understøtte intensiv akvakulturproduktion uden samtidig ødelæggende udnyttelse af naturressourcer.

Hvirvelløse dyr er en ny kilde til foder for fisk, som evolutionært er tilpasset en menu bestående af f.eks. orme. Formålet med projektet er at udvikle et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt foder til fisk (og evt. fjerkræ) baseret på masseproduktion af ledormen Enchytraeus. Denne orm forekommer naturligt i (og lever af) opskyllet tang på strande, hvor den kan findes i enorme tætheder. Enchytraeus dyrket på tang er rig på næringsstoffer (protein og fedtstoffer), der er vigtige for at sikre god sundhed og vækst for fisk i akvakultur. Ikke mindst fordi ormen har et meget højt indhold af flerumættede omega-3 fedtsyrer, som er vigtige for både fisk og mennesker.

Enchytraeus kan masseproduceres ved at bruge indsamlet tang fra stranden som fødekilde, hvis rigtige miljøbetingelser opretholdes. Projektet skal undersøge hvordan miljøbetingelser (f.eks. temperatur, salinitet og kvalitet af tang og andre organiske restprodukter) kan tilpasses for at optimere vækst og reproduktion hos Enchytraeus.

Med et specialeprojekt vil du indgå i en større gruppe af forskere, fiskefoder- og akvakulturfirmaer, som arbejder på at få projektet udviklet til industriel skala.

Kontakt: Professor Martin Holmstrup, mail: martin.holmstrup@ecos.au.dk