Aarhus Universitets segl

Metal- og isotop-geokemi-laboratoriet

Hvilke analyser kan vi tilbyde?

Vores analyser inkluderer:

 • Total Hg i faste prøver (biologiske prøver og sediment/jord) vha. DMA.
 • Totalkoncentrationer af >60 grundstoffer* i biologisk materiale, sediment/jord** og ferskvand vha. Q-ICP-MS.
 • Total I og Br i tang vha. Q-ICP-MS.
 • Total V, Mn, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Pb og U i havvand vha. Q-ICP-MS.
 • Præcis isotop sammensætning af Hg, Pb mfl. vha. MC-ICP-MS.

Laboratoriet udfører altid en løbende og omfattende kvalitetssikring, der inkluderer analyser af blindprøver, dobbeltbestemmelser og certificeret reference materiale sammen med prøverne.  

Omkostningerne forbundet med analyserne (og dermed analyseprisen) afhænger af faktorer som prøvetype/forbehandling, prøveantal, analyseparametre og analysemetode.

Hvem er vi?

Vi er en laboratorieenhed i Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet i Roskilde specialiseret i analyser af grundstoffer (primært spormetaller) og isotoper i miljøprøver.

Laboratoriet er ISO 17025 akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK (akkreditering nr. 411). Akkrediteringen indbefatter bestemmelse af totalkoncentrationer af en række grundstoffer i biologisk materiale, sediment/jord, ferskvand og havvand. Som en del af akkrediteringskravene deltager laboratoriet to gange årligt i præstationsprøvninger under det europæiske QUASIMEME program og gennemgår løbende både interne og eksterne audits for at dokumentere en tilfredsstillende analysekvalitet. Akkrediteringen giver den højst mulige sikkerhed for korrektheden af prøvningsresultaterne. Det er et krav til myndighedsopgaver som laboratoriet udfører bl.a. i forbindelse med det danske Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), det Arktiske Moniterings- og Assessment program (AMAP) og miljøovervågning ved mineområder i Grønland.

Opgaverne i laboratoriet inkluderer både myndigheds- og forskningsopgaver. Vi har mange års erfaring med analyser af forskellige typer miljøprøver og laboratoriets resultater er gennem årene publiceret i talrige forskningspublikationer, videnskabelige rapporter og både nationale og internationale assessments. Et udvalg af publikationer kan ses via kontaktens profil.

Hvem skal jeg kontakte?

For nærmere information, kontakt ansvarlig for Metal- og isotop-geokemi-laboratoriet:

Jens Søndergaard

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Arktisk miljø

*) Hvilke grundstoffer kan analyseres?

Vi kan som standard i et Q-ICP-MS scan analysere for:

 • Li, Be, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Pd, Ag, Cd, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th og U.

Grundstofferne Ge, In, Rh og Ir bruges som intern standard ved analyserne og kan derfor ikke analyseres for i prøverne.

**) Hvilke syreoplukninger af biota og sediment/jord kan udføres?

For syreoplukning af biologisk materiale anvendes typisk oplukning i halvkoncentreret salpetersyre i mikrobølgeovn med brug af laboratoriets Anton Paar Multiwave 7000 ovn (jf. DS 259). For sediment/jord kan vi udføre tre forskellige oplukningsmetoder afhængig af formål og anvendelse af analyseresultaterne, hhv. DS 259 (halvkoncentreret salpetersyre i mikrobølgeovn), EPA 3051A (omvendt kongevand i mikrobølgeovn) og total oplukning (flussyre/saltsyre/salpetersyre i Berghof bomber i varmeskab).

Hvilke instrumenter og faciliteter har vi?

Vores instrumenter og faciliteter inkluderer:

 • Frysetørrere, kuglemøller (Retsch PM100 og MM400) og varmeskabe til prøveforberedelse.
 • Laminar Air Flow (LAF) bænke til ren håndtering af prøver og opløsninger (klasse 100/ISO 5 eller bedre).
 • Anton Paar Multiwave 7000 mikrobølgeovn til effektiv syredestruktion af prøver (op til 300 °C og 199 bars tryk).
 • Milestone Direct Mercury Analyzer (DMA-80).
 • Agilent 7900 Quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (Q-ICP-MS) med UHMI og ISIS-3 enheder.
 • Thermo Neptune XT Multi Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (MC-ICP-MS) med Cetac HGX-200 hydride generator og Cetac Aridus 3 desolvation nebulizer.