Aarhus Universitets segl

Akkrediterede analyser

AU-DCE akkreditering reg. nr. 411

Vi er akkrediteret efter ISO 17025 (Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence) - Læs mere om akkreditering og omfang her.

Hvad kan udføres akkrediteret?

Analyser for:

 • metaller
 • næringssalte
 • organotin
 • støtteparametre

Herudover:

 • prøvetagninger
 • profilmålinger med CTD

Vi er i instituttet involveret i flere akkrediterede analyser, og alle dokumenter i akkrediteringssystemet er samlet i et dokumentstyringssystem.
Metoderne verificeres jævnligt ved deltagelse i QUASIMEME (2 gange pr. år), og ved besøg af DANAK (ca. hver 15. måned).

Instrumenter, udstyr og metoder

I instituttet råder vi over forskellige instrumenter, udstyr og metoder:

 • ICP-MS
 • atomabsorptionsinstrumenter
 • atom-fluorescensudstyr til metalanalyser på naturligt niveau
 • GC-PFPD til måling af organotin i marine prøver; dyr, planter, sediment og havvand
 • segmenteret flow-autoanalyser til måling af næringssalte i havvand
 • støtteparametre:
  - TOC (med CHN-analysator)
  - glødetab og tørstof (DS 204mod) i sediment
  - længde-vægt relationer for muslinger og fisk