Aarhus Universitets segl

Resultater

Resultaterne fra de botaniske undersøgelser er frem til år 2000 blevet offentliggjort i tidsskrifter som Dansk Dendrologisk Årsskrift,  URTBiological ConservationNordic Journal of Botany og Applied Vegetation Science. Resultater fra en så lang tidsserie vil også fremadrettet give en væsentlig forståelse af naturplejens effekt på en naturtype, som er opført på Habitatdirektivets bilag I, og som i Danmark har en stærk ugunstig bevaringsstatus i både den atlantiske og kontinentale region. Konkret danner de indsamlede data et væsentligt grundlag for løbende justeringer i kommunens naturpleje af Uller Eng.