Aarhus Universitets segl

Program for BIO Match 28. september

12.00 - 12.15: Registrering af deltagere

Alle deltagere får udleveret navneskilte.

12.15 - 12.45 Velkomst og inspirationsoplæg

VELKOMST v/ Flemming Skov, viceinstitutleder på Bioscience (5 min.)

HVORFOR SKAL VI SAMARBEJDE?
Johan-Ulrik Lervang fra Innovationsfonden holder oplæg om, hvorfor vi skal have mere forsknings- og erhvervssamarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet (5 min.)

FUGLESTUDIER VIA CITIZEN-SCIENCE
Henning Heldbjerg fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet en erhvervs-ph.d. i samarbejde mellem DOF og Bioscience. I dette oplæg deler han ud af sine erfaringer med samarbejdsformen (5 min.)

BIORAFFINERING AF TANG
Seniorforsker Annette Bruhn fra Bioscience og seniorforsker Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut fortæller om deres tværfaglige samarbejde gennem otte år i Algecenter Danmark (5 min.)

BIOPROSPECTING
Lektor Hans Røy fra Bioscience fortæller om anvendelse og evaluering af en eksperimentel metode til olieefterforskning og sit samarbejde med Ørsted i den forbindelse (5 min.) 

GIFTIGE ALGER OG MILJØOVERVÅGNING
Biologistuderende Sigrid E. Mikkelsen har i forbindelse med et kandidatseminar lavet et projektsamarbejde med NIRAS. Hun og specialkonsulent Per Andersen fra NIRAS fortæller om deres erfaringer med faget – ”Erhvervsprojektet” (5 min.)

12.45 - 13.15: One Minute Madness

Forskere og repræsentanter fra erhvervslivet får ét minut og ét slide til at præsentere sig selv og sin arbejdsplads eller forskning

13.15 - 15.30: Networking ved standene

Alle deltagende virksomheder, organisationer og myndigheder får en stand i Stakladen, hvor forskere og studerende kan møde virksomhederne og få en snak om aktuelle og fremtidige muligheder for samarbejde.

Det er muligt at sætte stande op i Stakladen fra kl. 10-12. Vi sørger for sandwiches, kaffe/te og vand imens. 

Husk at tage eksempelvis roll-ups, virksomhedsbrochurer, merchandise, jobopslag eller lidt lækkert til de besøgende.  

Tak for i dag!