Aarhus Universitets segl

Program for BIO Match 2020

12.00 - 12.15: Registrering af deltagere

Alle deltagere får udleveret navneskilte, og program/deltagerliste.

12.15 - 13.30 Velkomst og inspirationsoplæg

VELKOMST v/ Peter Henriksen, institutleder på Bioscience og dagens konferencier

 • PARTNERSKABER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID  
  Connie Hedegaard, formand for AU’s bestyrelse, sætter dagsordenen med et oplæg omkring status på arbejdet med FN’s verdensmål, universiteterne og virksomhedernes rolle og arbejdet med formulering af missions i EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation Horizon Europe
 • MULIGHEDER I INNOVATIONSFONDEN
  Tove Enggrob, programchef og Katrine Hauge Madsen, Scientific Officer, Innovationsfonden: Funding til forsknings-erhvervssamarbejde i alle kategorier. Om fondens formål, programmer og virkemidler .)
 • EU’S NYE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING
  Lina Christensen, seniorrådgiver, Central Denmark EU Office: Horizon Europe - det nye EU rammeprogram: Muligheder og tendenser i de udfordringsdrevne programmer
 • AU BIOS OG ERHVERVSSAMARBEJDER
  Seniorforsker og Formand for erhvervsudvalget Annette Bruhn introducerer tre inspirationsoplæg, hvor BIOS forskere deler erfaringer med aktuelle samarbejder mellem forskere og virksomheder.
 • ERFARINGSUDVEKSLING
  Hør seniorforsker Lars Riis Damgaard dele erfaringer med at få projektet BIOMAP i hus fra Innovationsfonden, lektor Rikke Louise Meyers erfaringer med virksomhedssamarbejde på det interdisciplinære forskningscenter iNANO og seniorforsker Dennis Trolle dele erfaringer om InnoExplorer projektet, WaterWeb Tools. 

13.30 - 14.00: One Minute Madness

One Minute Madness er en underholdende oplægsform, hvor virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere får ét (1!) minut til at præsentere sig selv - konferencieren guider oplægsholderne til og fra talerstolen på scenen. Hver oplægsholder kan bruge ét slide til oplægget. Vi indsamler dit slide via mail efter tilmelding og inden selve dagen.

Du får udleveret en oversigt over deltagende virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere, så det er nemt at tage noter og markere hvilke potentielle samarbejdspartnere, du bagefter vil opsøge. Se de frigivne præsentationer her.

14.00 - 15.30: Networking ved standene

Alle deltagende virksomheder, organisationer og myndigheder får en stand i Stakladen, hvor forskere og studerende kan møde virksomhederne og få en snak om aktuelle og fremtidige muligheder for samarbejde.

Det er muligt at sætte stande op i Stakladen fra kl. 10-12. Vi sørger for sandwiches, kaffe/te og vand imens. 

Husk at tage eksempelvis roll-ups, virksomhedsbrochurer, merchandise eller lidt lækkert med til de besøgende.

Tak for i dag!