Aarhus Universitets segl

Dansk Ornitologisk Forening og erhvervsph.d'er

Antallet af stære falder. Men hvorfor? Data indsamlet af frivillige, de såkaldte ”citizen scientists”, vidner om et drastisk fald i den danske stærepopulation, men disse data kan i sig selv ikke sige noget konkret om grunden hertil. Det har et forskersamarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Aarhus Universitet nu ændret på.

Henning Heldbjerg, ansat ved DCE i Kalø og Dansk Ornitologisk Forening, har længe arbejdet med citizen science.  For tre år siden begyndte han et ph.d.-studie for at undersøge, hvordan man bedre kunne udnytte de store mængder data, der kommer fra samarbejdet med de frivillige. Studiet satte fokus på, hvordan man kunne få mere ud af samarbejdet mellem de frivillige dataindsamlere og de ”rigtige” videnskabsmænd. Dette gøres ved at kombinere de store mængder data med data indhentet fra andre områder. På denne måde fandt man for eksempel svaret på stærens tilbagetog - at dens oprindelige leveområder, det åbne land, der bliver brugt til græsning af køer – havde ændret sig.

Disse nye metoder gør det nemmere for danske forskere at holde sig opdateret på mængden af individer af forskellige fuglearter. Ifølge EU-lovgivning har Danmark pligt til at holde sig opdateret på det danske dyrelivs ve og vel, og med de nyudviklede metoder bliver det nemmere at finde grundene til ændringer i populationen.

”Samarbejdet med AU har givet os en forhøjet faglighed, som vi kan bruge til at forklare tilbagegangen i mange fuglearter”– Egon Østergaard, formand for DOF.

Kontakt: