Aarhus Universitets segl

Vores post.doc. Mette Vodder Carstensen modtager AUFF's ph.d.-pris

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler hvert år ph.d.-priser til fem unge forskere med et ekstraordinært talent. Én af dem er post.doc. Mette Vodder Carstensen fra Oplandsanalyse og Miljøforvaltning!

Mette Vodder Carstensen - Foto: Anne Kring
Mette Vodder Carstensen - Foto: Anne Kring

Det danske landbrug er i disse år i færd med en omstilling, som skal tillade langt mindre kvælstof og fosfor i at blive udvasket fra marker til vandløb. Undertiden kan det dog være vanskeligt at finde passende løsninger blandt de virkemidler, som aktuelt er til rådighed.
Biolog Mette Vodder Carstensen har i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvordan man kan udvide paletten af drænvirkemidler og øge deres multifunktionalitet.
På baggrund af dette ph.d.-projekt har Mette velfortjent modtaget ph.d.-prisen!

STORT tillykke til Mette!

Du kan læse mere her: Biolog Mette Vodder Carstensen modtager AUFF's ph.d.-pris