Aarhus Universitets segl

Nyt værktøj til hurtig og effektiv bekæmpelse af olieudslip på havet

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet står bag et nyt, gratis værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip på havet

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet står bag et nyt, gratis værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip på havet. Formålet med værktøjet er, at minimere miljøpåvirkningen af ??olieudslip i Arktis og rundt om i verden. Myndigheder og lokale beredskaber kan frit anvende det forskningsbaserede planlægningsværktøj.

Værktøjet EOS (Environment & Oil Spill Response) kan understøtte beslutninger om, hvorvidt forskellige oliespildsbekæmpelsesmetoder skal medtages i nationale beredskabsplaner for olieudslip. Disse metoder omfatter, udover mekanisk opsamling, afbrænding af olien på havoverfladen (in situ burning) og kemisk dispergering.

Selvom værktøjet er udviklet med fokus på Arktis, kan det anvendes overalt i verden, hvor der kan være risiko for olieudslip.

Interaktivt regneark og manual online

EOS-værktøjet består af et interaktivt regneark og en vejledning, hvor man føres igennem EOS analysen. Både EOS-værktøj og manual kan downloades gratis fra Aarhus Universitets EOS-websted. På samme side er det også muligt at kontakte og give feedback til forskerne bag beredskabsværktøjet.

Resultaterne fra EOS-analysen kan indgå i international koordinering af oliespildsberedskab, hvor der er risiko for at oliespild kan overskride landegrænser. De kan også fungere som udgangspunkt til at træffe beslutninger om kapacitetsopbygning og ekspertise vedrørende oliespildsberedskab.

Ud over koordinering af oliespildsberedskab er det også muligt, at bruge EOS-værktøjet i forbindelse med specifikke aktiviteter, så som olieboringer og olieudvindingsaktiviteter, til f.eks. beredskabsplanlægning, risikovurderinger og identifikation af videnshuller.

EOS-værktøjet til oliespildsberedskab fuldender arbejdet i det EU-finansierede GRACE-projekt

EOS-værktøjet er blevet udviklet inden for rammerne af GRACE-projektet, som blev finansieret gennem EU's Horizon 2020-rammeprogram og koordineret af det finske miljøinstitut SYKE. Aarhus Universitet i Danmark var ansvarlig for udviklingen af ??EOS-værktøjet.

GRACE-projektet - om integration af forskellige oliespildsbekæmpelsesmetoder og deres miljøpåvirkninger - blev gennemført i årene fra 2016 til 2019 og fokuserede på at udvikle, sammenligne og evaluere effektiviteten og miljøpåvirkningen af ??forskellige typer oliespildsbekæmpelsesmetoder i koldt klima. EU-projektet udviklede også metoder til real-time detektering af olieudslip under vand. Læs mere på projektets hjemmeside.

Mere information:

Susse Wegeberg, ekspert på EOS-værktøj, tlf. +45 30 183 118, Institut for Biovidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark, sw@bios.au.dk

Kirsten Jørgensen, koordinator for GRACE-projektet, det finske miljøinstitut SYKE, tlf. +358 295 251 245, fornavn.efternamn@ymparisto.fi

Katri Haatainen, kommunikationsspecialist, tlf. +358 295 251 135, det finske miljøinstitut SYKE, fornavn.efternamn@ymparisto.fi

Susse Wegeberg, MSc, PhD • Senior advisor
DCE - Danish Centre for Environment and Energy / Department of Bioscience • Aarhus University
Frederiksborgvej 399 • PO Box 358 • DK-4000 Roskilde • Phone: +45 3018 3118 • sw@bios.au.dk