Aarhus Universitets segl

Nyt center for grøn omstilling og havøkologi åbner på Aarhus Universitet

Center for Green Transition and Marine Ecology skal fremover samle al den viden forskere ligger inde med inden for havmiljø og biodiversitet. Centret skal rådgive beslutningstagere i en tid, hvor mange nye havvindmøller bliver bygget.

Med de nyeste politiske aftaler bliver antallet af havvindmøller øget markant for at imødekomme krav om færre fossile brændstoffer.

Denne udvikling må ikke ske på bekostning af naturen og biodiversiteten, og derfor er der behov for viden om, hvordan den grønne omstilling påvirker de marine økosystemer.

Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet har netop etableret Center for Green Transition and Marine Ecology for at imødekomme den rådgivning, der bliver behov for i fremtiden. Centerleder bliver sektionsleder og seniorforsker Jacob Nabe-Nielsen.

Stærkeste kompetencer inden for marin økologi

Det marine miljø er i krise, og det er af yderste vigtighed, at vores viden bliver styrket og bragt i spil for samfundet og særligt beslutningstagerne, når vi påvirker havmiljøet – bl.a. med en række nye vindmølleparker.

”Med vores nye center samler vi alle vores centrale forskere, rådgivere og projekter i et fælles center, der bidrager med viden om havøkologi og biodiversitet. Vi har de stærkeste kompetencer, når det gælder marin økologi og forståelsen af effekter af offshore-projekter på miljøet, og det er derfor en ekstra gevinst at samle alle kræfter i et fælles center”, siger Mikkel Tamstorf, Institutleder ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

En samlet viden er ikke mindst vigtig i relation til den nye Havplan og Havnaturfond.

”Det er afgørende vigtigt, at vi kan stimulere miljøer i havet, hvor en rig biodiversitet sikres under den grønne omstilling. Vi skal basere indsatsen på en meget grundig videnskabelig viden, og ud over forskere kommer vi til at arbejde tæt sammen men myndigheder, energiselskaber og andre interessenter”, siger Jacob Nabe-Nielsen, centerleder for Center for Green Transition and Marine Ecology, Aarhus Universitet.

Jacob Nabe-Nielsen har en solid marinbiologisk baggrund med særligt fokus på den kombinerede effekt af klimaændringer og menneskeskabte forstyrrelser.

Yderligere oplysninger

Jacob Nabe-Nielsen, Centerleder for Center for Green Transition and Marine Ecology, Aarhus Universitet. Mail: jnn@ecos.au.dk; tlf.: 2248 1210

Mikkel Tamstorf, Institutleder, Institut for Ecoscience; Aarhus Universitet. Mail: mpt@ecos.au.dk; tlf.: 5357 5044