Aarhus Universitets segl

Da Mariager Fjord blev kvalt

Foto (Helene Munk Sørensen ©) viser ål, som forsøger at redde livet ved at kravle på land.

I denne uge er det 25 år siden, at Mariager Fjord 'døde'. Dengang udviklede det årligt tilbagevendende iltsvind sig dramatisk, idet iltsvindet nåede helt op til overfladen. Det betød frit svovlbrinte i vandet og i luften omkring fjorden. Svovlbrinte lugter skarpt og ubehageligt af rådne æg og er giftigt for dyr og mennesker. Alle fisk døde. Videnskabsprogrammet ’Kraniebrud’ på Radio4 bragte den 5. september 2022 en 50 minutters udsendelse for at markere hændelsen, hvor professor Stiig Markager medvirker som fagperson.

https://www.radio4.dk/program/kraniebrud/?gid=40895&title=da-mariager-fjord-blev-kvalt