Aarhus Universitets segl

1. august 2022

Nye rødlistevurderinger til faglig kommentering

Vi har nu nye rødlistevurderinger af ferskvandsarter i faglig kommentering. Det drejer sig om artsgrupperne: fladorme, igler, ferskvandssnegle, stormuslinger, tanglopper, ferskvandsbænkebidere, stikmyg samt krebsdyr (flodkrebs mm.).

Faglig kommentering er en slags høring. Det er på frivillig basis og er en mulighed for fagfæller for at se og kommentere rødlistevurderingerne, inden de ryger til egentlig faglig kvalitetssikring. Det betyder, at man kun kan deltage i den faglige kommentering, hvis man har en vis indsigt i den pågældende artsgruppe. De kommentarer, der indkommer under den faglige kommentering, tages de med i den faglige kvalitetssikring efterfølgende. Den faglige kommentering af ovenstående artsgrupper løber indtil 15. august 2022.

Man skal kontakte projektleder for rødlisten Jesper Erenskjold Moeslund, hvis man ønsker at deltage.