Aarhus Universitets segl

Formål og beskrivelse af milepæle

Målet var

 • At skabe en planteproduktion
 • At reducere næringsstofudledning fra drænede jorde
 • At reducere næringsstofudledning fra dambrug

Forskningsdelen havde som mål

 • At teste forskellige plantesamfunds evne til at understøtte biodiversiteten af invertebrater og insekter
 • At teste effektiviteten af forskellige plantesamfunds optagelsesrate af N og P
 • At teste forskellige plantesamfunds evne til at fremme denitrifikation i sedimentet

Udviklingsdelen havde som formål

 • At udvikle en dambrugsbaseret produktion af sump- og undervandsplanter til udplantning i minivådområder og regnvandsbassiner.
 • At øge rensekapaciteten i:
  • modeldambrugs plantelaguner og i
  • drænede landbrugsarealers minivådområder
 • At skabe et kommercielt forretningsgrundlag