Aarhus Universitets segl

Om DEPONS

Forskningsprogrammet DEPONS

Der er voksende bekymring for, at de store havvindmølleparker, der forventes at blive bygget i det kommende årti, kan få negative konsekvenser for bestanden af marsvin i Nordsøen.

Marsvin har vist sig at reagere på undervandsstøj fra med konstruktionen af vindmølleparker på store afstande. Selvom det også er konstateret, at de vender tilbage, når byggeaktiviteten ophører, er betydningen af støjgener fra pilotering for marsvins overlevelse og reproduktion uvis. Dette forårsager betydelig usikkerhed for både industri og myndigheder, når havvindmølleparker skal planlægges.

I erkendelse af, at forbedret viden om effekterne af pilotering er afgørende for at kunne udvide havvindmølleparker på en omkostningseffektiv og rettidig måde, der samtidigt sikrer en levedygtig bestand af marsvin, er en gruppe på fem udviklere af offshore energi, ledet af Vattenfall, gået sammen om at igangsætte og finansiere det internationale forskningsprogram DEPONS.   

Projektet har allerede nu givet grundlæggende ny indsigt i marsvins reaktioner på undervandsstøj fra pilotering samt i deres bevægelsesmønstre på lille og stor skala. Disse oplysninger er blevet brugt til udvikling af en agentbaseret simulationsmodel (DEPONS-modellen), som kan give en evidensbaseret vurdering af effekterne af støj fra havvindmølleparker.

Resultaterne er først og fremmest rettet mod forvaltere, rådgivere og andre interessenter, der er involveret i at udvikle af havvindmølleparker. Resultatet vil imidlertid også kunne anvendes til at vurdere effekterne af andre menneskelige aktiviteter og dermed bidrage til at give et bedre grundlag for forvaltning og bevarelse af marsvinepopulationen i Nordsøen.