Aarhus Universitets segl

Hygum

Et kobberforurenet forsøgsområde

Aarhus Universitet råder over og vedligeholder et forsøgsområde nær Hygum i Sønderjylland i Danmark.

Forsøgsområdet består af forladt landbrugsjord, der i årerne 1911 til 1924 blev forurenet med kobbersulfat, der blev brugt til træbeskyttelse på den trævirksomhed som benyttede området i perioden. Efter 1924 blev området dyrket frem til 1993, hvorefter det har været en brakmark. I løbet af dyrkningsårene blev kobber jævnt opblandet i pløjelaget, dvs. de øverste 25 cm. I alt dækker området ca. 7.200 m2. Området er unikt og er velegnet til at undersøge effekter af tungmetaller, da det hovedsageligt er forurenet af ét metal, nemlig kobber. Endvidere findes kobberet i en relativt jævn gradient pga. forvaltningen af jorden.

Universitetet og de tilknyttede partnere har foretaget en række forskningsprojekter på området i løbet af de sidste 20 år. Disse spænder over alt fra økologiske feltundersøgelser af plantepopulationer, mikroleddyr og regnorme til økotoksikologiske biologiske test uden for den behandlede mark, forskellige molekylærbiologiske studier, og undersøgelser af co-selektion af antimikrobiel resistens i Cu-tolerante bakterier.

Kontakt venligst nedenstående ansvarlige, hvis du er interesseret i samarbejde og videnskabelig brug af vores feltområde.

Kontakt

John Jensen

Viceinstitutleder, seniorforsker