Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Ecoscience Medarbejdere Offentligheden / Pressen

Hvad kan rekreativ forstyrrelse betyde for vandfugle? Og hvordan kan effekterne heraf imødekommes i forvaltningen af deres levesteder?

Kandidateksamen: Mette Møller Christensen, Sektion for Faunaøkologi, Institut for Bioscience, AU

Info about event

Time

Friday 26 June 2020,  at 10:30 - 12:00

Location

Lokale 127 i Biologiens Hus, Aarhus

    Vejledere: Thomas Bregnballe & Kevin K. Clausen
    Censor: Lars Dinesen