Aarhus Universitets segl

Institut for Bioscience hedder nu Institut for Ecoscience

Institut for Bioscience skiftede 1. oktober 2021 navn til Institut for Ecoscience. Instituttet arbejder med en økosystemorienteret tilgang til forskning, og ”ecology” betyder netop studiet i forholdet mellem de levende væsner og deres miljø - studiet af økosystemer - og signalerer dermed klart, at instituttet har fokus på den del af naturvidenskaben, der handler om økosystemer og økologi.

Baggrund

Institut for Bioscience blev pr. 1. januar 2020 delt i forbindelse med opsplitningen af Faculty of Science and Technology til de to fakulteter Technical Sciences (TECH) og Natural Sciences (NAT). Ved delingen blev en del af instituttet lagt under NAT og en del lagt under TECH. Af flere forskellige årsager, herunder et institutlederskifte, blev navneskiftet i delen under TECH ikke gennemført, og denne del fortsatte med navnet Bioscience.

Nu er instituttet klar med en ny strategi, der lanceres 1. oktober, og da vi ønsker at se fremad, har vi nu fået nyt navn: Institut for Ecoscience / Department of Ecoscience. Instituttet ønsker ikke at bruge den danske oversættelse ”økologi” i navnet, da det på dansk kan giver andre associationer, og navnet vil således være det samme på dansk og engelsk.

Det praktiske

Det tilstræbes, at navneskiftet slår igennem i alle vores systemer meget tæt på 1. oktober, men vi forventer, at det på grund af de enkelte systemers opsætning i praksis bliver i ugerne efter denne dato. Derfor vil du i den kommende periode måske kunne opleve stadig at se det gamle navn nogle steder. Vi arbejder på at gøre overgangen så hurtig som muligt.

WEB: skifter fra www.bios.au.dk til www.ecos.au.dk - de gamle stier vil dog virke i høj grad.

EMAILS: skifter fra xxx@bios.au.dk til xxx@ecos.au.dk – men de gamle mails vil fortsat virke og videresende mails til modtageren.

LINKEDIN: skifter fra ”Institut for Bioscience - Aarhus Universitet” til ”Institut for Ecoscience - Aarhus Universitet” – men hvis du følger siden, vil du fortsat gøre det, selvom navnet skifter.

Vi håber ikke, at du oplever nogen problemer i forbindelse med vores navneskift. Ved spørgsmål i forbindelse med navneskiftet, venligst kontakt sekretariatsleder Helene Nyegaard Hvid helene.hvid@ecos.au.dk

 

Med bedste hilsener om et fortsat godt samarbejde

Ole Hertel, Institutleder