Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Ecoscience Medarbejdere Offentligheden / Pressen

Hvad kan rekreativ forstyrrelse betyde for vandfugle? Og hvordan kan effekterne heraf imødekommes i forvaltningen af deres levesteder?

Kandidateksamen: Mette Møller Christensen, Sektion for Faunaøkologi, Institut for Bioscience, AU

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

fredag 26. juni 2020,  kl. 10:30 - 12:00

Sted

Lokale 127 i Biologiens Hus, Aarhus

    Vejledere: Thomas Bregnballe & Kevin K. Clausen
    Censor: Lars Dinesen